Howspace

Template Gallery

Unleash the power of collaborative impact with our community templates.

SMART:a mål

Mallen för SMART:a mål hjälper dig att skapa fokus, tydlighet och motivation i målsättningsprocessen.

  Planning Teamwork Workflow

Read more →

Kanban-mall

Hantera ditt arbetsflöde på ett flexibelt sätt med mallen för Kanban-tavla. Optimera processerna och förbättra teamets effektivitet.

  Agile Planning Teamwork

Read more →

Mallen för SWOT-analys

SWOT-analys är en enkel metod för att kartlägga nuläget av sina interna styrkor och svagheter samt de externa möjligheterna och hoten.

  Brainstorming Development Workshop

Read more →

Mallen för Open Space

En event- och mötesteknik som gör det möjligt för alla typer av människor, i alla typer av organisationer att mötas, samtala och skapa resultat tillsammans.

  Meeting Sense-making Workshop

Read more →

Double Diamond mall

Identifiera och definiera utvecklingsbehov och problem, samt utveckla och finn lösningar på dem.

  Brainstorming Development Service design

Read more →

Check-in, energihöjare, Check-out

Den här mallen erbjuder olika exempel på aktiverande in- och utcheckning, samt energigivande aktiviteter för virtuella och hybrida möten.

  Meeting Workshop

Read more →

Feedback-mall

Syftet med denna mall är att hjälpa arbetsplatser att förbättra sin feedbackkultur i praktiken.

  Development Feedback Teamwork

Read more →

Bedömning och reflektion av lärande

Arbetsytan har två olika modeller för att bedöma och reflektera över lärande: Kirkpatrick och Motorola.

  Course Feedback Training

Read more →

Lärkontrakt

En personlig utvecklingsplan för att stödja medarbetares utveckling med tanke på deras erfarenhet, nuläge och framtid.

  Development Planning Workflow

Read more →

Mallen för möten i medlemsbaserade organisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsorganisationer och föreningar.

  Meeting Workflow

Read more →

Mallen för nätverk i medlemsbaserade organisationer

Denna mall riktar sig till fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer och föreningar.

  Development Teamwork Workshop

Read more →

Prioritering för organisationer

Denna mall är tänkt att användas i interna workshops för att hjälpa teamet att lägga fokus på rätt saker.

  Development Planning Teamwork

Read more →

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.