Howspace

Template Gallery

Unleash the power of collaborative impact with our community templates.

Transformative Involvement

Involve your people in transformation initiatives with our toolkit

Featured

These are great templates to get started

Check-in, energisaattorit ja Check-out

Tämä mallipohja tarjoaa erilaisia aktivoivia check-in ja check out esimerkkejä, sekä energisoivia aktiviteetteja virtuaalisiin ja hybridi kohtaamisiin.

  Meeting Teamwork Workshop

Read more →

Tapahtuman mallipohja

Tämä mallipohja auttaa sinua luomaan nopeasti tapahtumatyötilan virtuaali-, hybridi- tai live-tapaamiseen.

  Hybrid Training Workshop

Read more →

Template: 5 minuuttia tulevaisuudessa

Työtilaa käyttämällä voit ohjata ryhmätyöskentelyn, joka auttaa hahmottamaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

  Brainstorming Workflow Workshop

Read more →

Tuplatimantti malli

Tuplatimantti on Design Councilin vuonna 2005 kehittämä palvelumuotoilun prosessimallinnus, jota käytetään kehitystarpeiden/ongelmien havainnointiin ja määrittelyyn sekä ratkaisumallien hahmottamiseen ja ratkaisujen löytämiseen.

  Brainstorming Development Service design

Read more →

Vertaispalaute mallipohja

Tämän mallipohjan tarkoitus on auttaa työyhteisöjä parantamaan palautteenantokulttuuria käytännössä.

  Development Feedback Teamwork

Read more →

Käyttäjäyhteisön mallipohja

Tämä työtilan mallipohja on suunniteltu Howspace käyttäjäyhteisön yhteiseksi työtilaksi.

Read more →

Verkostomallipohja jäsenpohjaisille järjestöille

Osallista ja sitouta jäseniä luomalla tila aktiiviselle verkostolle tämän mallipohjan avulla.

  Development Hybrid Workshop

Read more →

Kokousmallipohja jäsenpohjaisille järjestöille

Ammattiliitoille ja jäsenjärjestöille rakennettu mallipohja kokoushallintaan.

  Meeting Workflow

Read more →

Osallistuvan budjetoinnin mallipohja

Osallistuva budjetointi on toimintatapa ja prosessi, jossa kuntalaiset otetaan vahvasti mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Read more →

Nelivaiheinen strategiaprosessi

Mallipohjan avulla fasilitoit osallistavaa strategiatyötä organisaatiossasi.

  Planning Sense-making Strategy

Read more →

Tavoitteiden asettaminen ja priorisointi

Mallipohja tavoitteiden asettamiseen, priorisointiin ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelyyn.

  Sense-making Sync Teamwork

Read more →

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.