Howspace

Template Gallery

Unleash the power of collaborative impact with our community templates.

Check-in, energisaattorit ja Check-out

Tämä mallipohja tarjoaa erilaisia aktivoivia check-in ja check out esimerkkejä, sekä energisoivia aktiviteetteja virtuaalisiin ja hybridi kohtaamisiin.

  Meeting Teamwork Workshop

Read more →

Tapahtuman mallipohja

Tämä mallipohja auttaa sinua luomaan nopeasti tapahtumatyötilan virtuaali-, hybridi- tai live-tapaamiseen.

  Hybrid Training Workshop

Read more →

Template: 5 minuuttia tulevaisuudessa

Työtilaa käyttämällä voit ohjata ryhmätyöskentelyn, joka auttaa hahmottamaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

  Brainstorming Workflow Workshop

Read more →

Tuplatimantti malli

Tuplatimantti on Design Councilin vuonna 2005 kehittämä palvelumuotoilun prosessimallinnus, jota käytetään kehitystarpeiden/ongelmien havainnointiin ja määrittelyyn sekä ratkaisumallien hahmottamiseen ja ratkaisujen löytämiseen.

  Brainstorming Development Service design

Read more →

Vertaispalaute mallipohja

Tämän mallipohjan tarkoitus on auttaa työyhteisöjä parantamaan palautteenantokulttuuria käytännössä.

  Development Feedback Teamwork

Read more →

Käyttäjäyhteisön mallipohja

Tämä työtilan mallipohja on suunniteltu Howspace käyttäjäyhteisön yhteiseksi työtilaksi.

Read more →

Verkostomallipohja jäsenpohjaisille järjestöille

Osallista ja sitouta jäseniä luomalla tila aktiiviselle verkostolle tämän mallipohjan avulla.

  Development Hybrid Workshop

Read more →

Kokousmallipohja jäsenpohjaisille järjestöille

Ammattiliitoille ja jäsenjärjestöille rakennettu mallipohja kokoushallintaan.

  Meeting Workflow

Read more →

Osallistuvan budjetoinnin mallipohja

Osallistuva budjetointi on toimintatapa ja prosessi, jossa kuntalaiset otetaan vahvasti mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Read more →

Nelivaiheinen strategiaprosessi

Mallipohjan avulla fasilitoit osallistavaa strategiatyötä organisaatiossasi.

  Planning Sense-making Strategy

Read more →

Tavoitteiden asettaminen ja priorisointi

Mallipohja tavoitteiden asettamiseen, priorisointiin ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelyyn.

  Sense-making Sync Teamwork

Read more →

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.