Howspace

Kanban-mall

Hantera ditt arbetsflöde på ett flexibelt sätt med mallen för Kanban-tavla. Optimera processerna och förbättra teamets effektivitet.

    Agile Planning Teamwork

Vad är Kanban-metoden?
Kanban-metoden skapades på 1950-talet av Taiichi Ohno, anställd vid Toyota Automotive, som ett enkelt planeringssystem för att optimera produktionsstegen och hålla jämna steg med de amerikanska tillverkarna (som var den gyllene standarden på den tiden). Det var dock inte förrän 2004 som David J. Anderson började använda konceptet och tillämpade det inom IT och mjukvaror. Nu är Kanban-ramverket en av de mest populära metoderna inom agilt arbetssätt och LEAN.

Kanban är en populär metod för LEAN (arbetsflödeshantering) som uppskattas för sin realtidsvisualisering av arbetskapacitet och den fullständiga insynen i det arbete som utförs.

Den består av en tidslinje med uppgifter placerade som kort där det enkelt går att följa uppgiftens status, spåra framsteg och ta itu med eventuella flaskhalsar eller hinder.

Fördelar med att använda Kanban-metoden

Kanban bygger på principer för "just-in-time"-tillverkning och hjälper teamet med att minska slöseri av resurser, att förutse problem och att samarbeta för att lösa problem tillsammans.

Det fina och kraftfulla med Kanban-metoden är att den visar på sätt att förbättra processer och kan användas av vem som helst i alla funktioner.

När ska man använda Kanban-metoden?

Team använder Kanban för att övervaka och uppdatera arbetets framskridande från början till slut. Det är ett kraftfullt sätt att visa framstegen för dig själv och för tvärfunktionella parter. Kanban-mallen kan användas för att hantera arbetsflöden och ge insyn i alla skeden av ett projekt.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.