Howspace

Vertaispalaute mallipohja

Tämän mallipohjan tarkoitus on auttaa työyhteisöjä parantamaan palautteenantokulttuuria käytännössä.

    Development Feedback Teamwork

Vertaispalaute on tiimin jäsenten keskinäistä palautetta toisilleen. Joko sinun tiimisissäsi hyödynnetään vertaispalautteen voimavara? Parhaimmillaan palaute sytyttää ja energisoi, synnyttää työn imua, kannustaa kehittymään ja laajentaa ajettelumalleja. Paras palaute on saajalleen hyödyllistä – riippumatta siitä, onko se kiittävää vai korjaavaa. Hyödyllinen palaute vie tekemistä eteenpäin ja kasvattaa motivaatiota oppia ja kehittyä. Tämän lisäksi aktiivisen palautekulttuurin on todettu luovan työpaikoilla psykologisesti turvallista ilmapiiriä.

Monissa työyhteisöissä palautteen antamisen kulttuuri toimii säästöliekillä, vaikka yleisesti tiedetään miten tärkeää palautteen antaminen on. Tämän mallipohjan tarkoitus on auttaa työyhteisöjä parantamaan palautteenantokulttuuria käytännössä.

3 mallia:

Tiimin vertaispalaute on valmis me-we-us-menetelmää soveltaen rakennettu kokonaisuus, joka sisältää sekä asynkronisen että synkronisen osion. Mallissa on hyödynnetty Steps-toimintoa, joka helpottaa harjoituksen fasilitointia live-tapaamisen aikana.

Palautetta minulle on malli yksilön aktiiviseen henkilökohtaiseen palautteen pyytämiseen. Tiimin jäsenille luodaan omat sivut, joihin kutsutaan joko yksittäisiä kollegoja tai kaikki tiimiläiset antamaan palautetta asetettujen kysymysten pohjalta.

Herätteleviä kysymyksiä -sivulta löytyy pari eri harjoitusta, joiden avulla voi herätellä tiimiläisiä reflektoimaan omaa tai tiimin tilannetta eri näkökulmista ja ajattelemaan mahdollisesti uudella tavalla kun yksilön tai tiimin tilanne on syystä tai toisesta jumiutunut. Viisaan ihmisen vinkeissä pohditaan sitä, miten viisain tuntemamme ihminen neuvoisi tiimiä ja henkilöä toimimaan tilanteessa. Ihmekysymys auttaa selventämään sitä miten toiveesi tai tavoitteesi voisi toteutua todellisuudessa. Sen avulla vapautetaan ajattelua ja se toimii ikään kuin siltana halutun tilanteen ja nykytilanteen välillä.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.