Howspace

Double Diamond mall

Identifiera och definiera utvecklingsbehov och problem, samt utveckla och finn lösningar på dem.

    Brainstorming Development Service design

Double Diamond-mallen hjälper att tillsammans kartlägga och definiera utvecklingsbehov och problem som behöver lösas och sedan utveckla och ta fram idéer om potentiella lösningar. Mallen erbjuder ett färdigt arbetsflöde för en Double Diamond-process, som du kan redigera utifrån behov.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.