Howspace

Template: 5 minuuttia tulevaisuudessa

Työtilaa käyttämällä voit ohjata ryhmätyöskentelyn, joka auttaa hahmottamaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

    Brainstorming Workflow Workshop

Teemme tulevaisuuden yhdessä

Tulevaisuusajattelussa ryhmän keskustelut voivat olla ajattelua avartavia, heikkoja signaaleja konkretisoivia, hauskoja ja syvällisiä - sekä tuoda jotain uutta esimerkiksi päätöksentekoon ja luoda visiota, jonka puolesta lähdetään toimimaan.

Menetelmä: Työskentelyssä sovelletaan harjoitusta The First Five Minutes of the Future (Tulevaisuuden viisi ensimmäistä minuuttia), jonka on luonut pelikehittäjä ja tutkija Jane McGonigal.

Community template

This template is created by another Howspace user.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.