Howspace

Verkostomallipohja jäsenpohjaisille järjestöille

Osallista ja sitouta jäseniä luomalla tila aktiiviselle verkostolle tämän mallipohjan avulla.

    Development Hybrid Workshop

Verkostomallipohjan tarkoitus on auttaa aktiivisten jäsenverkostojen rakentamisessa ja jäsenten osallistamisessa. Verkostoja voidaan rakentaa ammattialoittain, jaostoittain tai vaikka koko jäsenistölle. Verkosto tarjoaa jäsenille mahdollisuuden hakea ja tarjota vertaistukea sekä kehittää oman alan tai järjestön asioita yhdessä muiden kanssa. Verkoston kautta järjestö tai ammattiliitto voi tiedottaa jäseniä keskitetysti sekä saada arvokasta tietoa ja ideoita suoraan kentältä.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.