Howspace

Tuplatimantti malli

Tuplatimantti on Design Councilin vuonna 2005 kehittämä palvelumuotoilun prosessimallinnus, jota käytetään kehitystarpeiden/ongelmien havainnointiin ja määrittelyyn sekä ratkaisumallien hahmottamiseen ja ratkaisujen löytämiseen.

    Brainstorming Development Service design

Tuplatimantti on konkreettinen työkalu, joka koostuu kahdesta timantista nimensä mukaisesti. Ensimmäisen timantin ensimmäisessä osiossa keskitytään ratkaistavan ongelman ymmärtämiseen ja toisessa osiossa lähestytään konkretiaa ja määritetään itse ongelma. Toinen timantti koostuu osista ”Kehitä” ja ”Toimita”. Käytännössä näissä etsitään ratkaisua ensimmäisestä osiosta löytyneeseen ongelmaan.

Yksi tuplatimantin idea on myös kuvata divergenttiä (luovaa) ja konvergenttia (rationaalista) vaihetta prosessin aikana.

Tuplatimantti-mallipohja sisältää kaksi eri versiota, jotka löydät omilta sivuiltaan mallin ylävalikosta.

Tuplatimantti on hieman pelkistetympi malli, jossa fasilitaattori nostaa manuaalisesti esille vaiheen kerrallaan prosessin edetessä sekä muokkaa chattien asetuksia eri vaiheissa.

Tuplatimantti-steps on valmis vaihe vaiheelta juoksutus, jossa kaikki asetukset ovat jo paikallaan. Fasilitaattorina klikkaat vain steps-valikosta stepin kerrallaan auki prosessin edetessä. Ladattuasi mallin ja ottaessasi sen käyttöön poista tai piilota sivut tai osat, joita et tarvitse. Voit myös monistaa haluamasi sivun mallista omaan olemassa olevaan työtilaasi.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.