Howspace

Tavoitteiden asettaminen ja priorisointi

Mallipohja tavoitteiden asettamiseen, priorisointiin ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelyyn.

    Organizational development Co-creation & Collaboration Workshops & Meetings

Tämä malli on suunniteltu käytettäväksi työpajoissa ja kokouksissa, joissa sovitaan yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Voit soveltaa mallia esimerkiksi tiimin tavoitteiden, oppimistavoitteiden tai vaikka työpajan tavoitteiden määrittelyyn ja priorisointiin.

Official Howspace template

Created by our professionals here at Howspace.

Powering transformative impact

Howspace is the transformation platform to engage everyone in impactful change.